Coronavirus – Huisartsenpraktijk S.J.van Beukering – Soesterberg
Rademakerstraat 91 3769 BC Soesterberg Tel:0346 724024
Header afbeelding

Coronavirus

Beste patiënten,

De Corona is helaas ‘niet-slapende’: sinds juni 2022 wordt weer een toenemende besmetting geconstateerd.

Het is dus niet weg, en zeker niet over.

Heeft u hoesten, koorts, neusverkouden, smaak & geurverlies of diarree: doe thuis een zelftest en BEL naar de praktijk, en komt niet spontaan langs. Al telefonerend zullen we samen bezien, hoe het beste gehandeld kan worden om u verder te helpen.

Zie voor verdere informatie op de website van het RIVM met de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid.

 

De herhaalprik 2022 voor Corona:

Voor vragen over de herhaalprik belt u: 0800-1351

Op 26 juli 2022 heeft het OMT-vaccinatie COVID-19 (kortweg OMT-V) een advies uitgebracht over een revaccinatiecampagne in het najaar 2022.

  • Het OMT-V adviseert om te starten met een revaccinatie van de ouderen (>60 jaar) en medische risicogroepen (die bij een SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte). Deze groepering komt overeen met die personen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Binnen deze groep vallen zowel de mensen die eerder zijn uitgenodigd voor een herhaalvaccinatie (2e booster) als de personen jonger dan 60 jaar met een indicatie voor een influenzavaccinatie.
  • Zorgpersoneel en mantelzorgers worden ook uitgenodigd.
  • Door revaccinatie voor iedereen vanaf 12 jaar (op eigen verzoek) beschikbaar te stellen, kan de hele bevolking, ook als zij zelf niet een verhoogd risico op ernstige ziekte hebben, een revaccinatie ontvangen.

Dit advies is in lijn met een gezamenlijk standpunt van de ECDC en de EMA waarin landen vanwege de te verwachten besmettingsgolf in het najaar 2022 worden geadviseerd, om zich voor te bereiden op een najaarscampagne:

  • Vanaf half september is er er een nieuwe vaccinatieronde gepland: de revaccinatie genaamd herhaalprik.
  • Bij voorkeur gebruik men dan de nieuwe bivalente mRNA-vaccins.
  • Deze prik wordt door de GGD verzorgd (dus NIET door uw huisarts!)