Spreekuur – Huisartsenpraktijk S.J.van Beukering – Soesterberg
Rademakerstraat 91 3769 BC Soesterberg Tel:0346 724024
Header afbeelding

Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.


Telefonisch bereikbaar tussen:

08.00 – 10.30
11.00 – 12.15
13.30 – 14.30

Een reguliere afspraak is voor één klacht en duurt in principe 15 minuten. Wij bespreken bij voorkeur ook maar 1 klacht. Bij meerdere kleinere klachten (of denkt u meer tijd nodig te hebben), dan kunt dat aangeven en zal de assistente daar rekening mee houden. Zo proberen wij onnodig lange wachttijden te voorkomen.
De assistente zal u bij het maken van een afspraak vragen naar de aard van de klacht. Dit doet zij om te kunnen inschatten op welke termijn een afspraak geschikt is.

Afspraak maken

Om een reguliere afspraak te maken, of een telefonisch consult aan te vragen, belt u de assistente op bovenstaande tijden.
Om een visite aan te vragen of voor het maken van een afspraak op dezelfde dag, wordt u verzocht de praktijk vóór 10.30 te bellen.

Huisbezoek

U verzoekt om een visite indien u te ziek bent om naar de praktijk te komen óf indien u lichamelijk onvermogend bent.

Terugbel-spreekuur

Om uitslagen van onderzoeken te achterhalen, belt u ons op. Afhankelijk van het soort onderzoek, kunt u veelal na 2 tot 5 dagen bellen. Ook voor kort medisch overleg, kunt u om een telefonische afspraak verzoeken. De huisarts belt u doorgaans in de loop van dezelfde dag terug.

Vaak kan de assistente uw vraag zelfstandig beantwoorden. Indien dit niet lukt, legt zij de vraag voor aan de huisarts.
Later op de dag wordt u dan terug gebeld door óf de assistent óf de huisarts. Het is afhankelijk van de aard van de vraag, wie u terug belt.

Assistente-spreekuur

De assistentes hebben elke dag een spreekuur voor diverse kleine medische verrichtingen: bloed prikken/ oren uitspuiten/ injecties geven/ wratten aanstippen/ uitstrijkjes maken/ tapen/ zwachtelen/ bloeddruk meten/ suiker meten/ hechtingen verwijderen/ wondverzorging/ ECG (hartfilmpje)/ ritme meting (holter).

U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente.

Bij SPOED 

Bij verwonding of spoedeisende klachten zijn wij van 08.00 tot 17.00 bereikbaar: 0346-724023 
Wij zullen u snel zien maar probeer ons wel eerst te bellen!

Na 17.00 en in het weekend kunt u bij spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost Zeist: 088-1309610

Is er een levensbedreigende situatie bel: 112

Afspraak buiten regulieren tijden                                                                                                

Hiervoor informeert u bij de bij de assistente naar de mogelijkheden: het tijdstip is per week wisselend, afhankelijk van vraag en aanbod.

Afzeggen afspraak

U wordt verzocht om tijdig uw afspraak te annuleren. Mogelijk kunnen we dan een andere patiënt inplannen. In sommige situaties kan het zijn, dat niet tijdig afgemelde afspraken toch in rekening worden gebracht.