De huisarts in de toekomst – Huisartsenpraktijk S.J.van Beukering – Soesterberg
Rademakerstraat 91 3769 BC Soesterberg Tel:0346 724024
Header afbeelding

De huisarts in de toekomst

 

2022: Wij voer(d)en actie voor goede huisartsenzorg nu en in de toekomst

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022 voerde onze praktijk, samen met alle andere huisartsenpraktijken in Nederland actie, om aandacht te vragen voor de hoge druk die op de huisartsenzorg staat. Door deze hoge (werk-/patiënten)druk, staat het voortbestaan van ‘de huisarts om de hoek’ zoals we die nu kennen, op de tocht.

De actie deden we in het belang van al onze patiënten, u dus. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts, nu en in de toekomst. Maar juist dat staat onder druk. De werk- en regeldruk in de huisartsenzorg is voortdurend erg hoog, wat drukt op de beschikbare tijd voor de patiënt. En wanneer we patiënten dienen te verwijzen naar het ziekenhuis en/of de ggz, dan zijn er vaak te lange wachtlijsten. Hierdoor loopt de zorg niet door, en wordt de patiënt ‘geparkeerd’ bij de huisarts met nog meer zorg tot gevolg. Het domino-effect is voorts, dat ook nacht & weekenddiensten hierdoor ‘vollopen’. Jonge huisartsen durven het vak zo niet meer aan….

Huisartsen hebben nodig:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Vrijdagmiddag 1 juli 2022 stonden we daarom met veel huisartsen en medewerkers op het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Voor spoedgevallen waren we natuurlijk wel bereikbaar en kon u contact opnemen met de huisartsenpost.

De manifestatie was heel zinvol, er waren duizenden huisartsen, assistentes, POH’s en patiënten. Helaas liet minister kuipers zijn hoofd niet zien op het malieveld, ook al had hij dat wel toegezegd. Hierover zijn we erg teleurgesteld: is dit een uiting van hoe belangrijk de overheid ons huisartsen (de hoeksteen van de zorg) dus vindt?

In de media is er veel aandacht geweest voor bovenstaande, helaas bracht het weinig soelaas in 2022.

2023: Het zogenaamde IZA (Integraal Zorg Akkoord) is ook uitgebreid in de media geweest. Overal heeft u gehoord en gelezen, dat Huisartsen dit IZA NIET wilden tekenen. Het IZA is namelijk te onduidelijk, en daarmee een gevaar voor  juiste en goede zorg. Uiteindelijk is het IZA ook door de huisartsen getekend begin 2023, onder de belofte dat MTVDP (Meer Tijd Voor De Patiënt) doorgang zou krijgen als ‘continue’ vergoeding. Helaas bleek in week 22 van 2023 ui een uitgelekt concept van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit), dat de MTVDP niet continue dreigt te worden, maar een tijdelijk concept…. Dit is natuurlijk heel erg onjuist, en wederom laat de overheid de huisartsen en hun patiënten ‘in de kou staan’.

Ondertussen werken huisartsen zich wel een slag in de rondte, om de 1e lijnzorg draaiende te houden……, Echter, hoe lang houden we dit nog vol? En helaas zijn er al vele plekken in Nederland, waar ‘de huisarts om de hoek’ verdwenen is! Die komt daar met het huidige IZA echt niet meer terug! Mogelijk lijkt het voor u een ver van uw bed show, maar vergist u niet……