De huisarts in de toekomst – Huisartsenpraktijk S.J.van Beukering – Soesterberg
Rademakerstraat 91 3769 BC Soesterberg Tel:0346 724024
Header afbeelding

De huisarts in de toekomst

 

Wij voer(d)en actie voor goede huisartsenzorg nu en in de toekomst

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voerde onze praktijk, samen met alle andere huisartsenpraktijken in Nederland actie om aandacht te vragen voor de hoge druk die op de huisartsenzorg staat, waardoor het voortbestaan van ‘de huisarts zoals we die nu kennen‘ op de tocht dreigt te staan.

Dat deden we in het belang van al onze patiënten, u dus. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts, nu en in de toekomst. Maar juist dat staat onder druk. De werk- en regeldruk in de huisartsenzorg is voortdurend erg hoog wat drukt op de beschikbare tijd voor de patiënt, en wanneer we patiënten dienen te verwijzen naar het ziekenhuis en/of de ggz zijn er vaak te lange wachtlijsten. Hierdoor loopt de zorg niet door en wordt de patiënt ‘geparkeerd’ bij de huisarts met nog meer zorg tot gevolg. Het domino-effect is voorts, dat ook nacht & weekenddiensten hierdoor ‘vollopen’. Jonge huisartsen durven het vak zo niet meer aan….

Huisartsen hebben nodig:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Vrijdagmiddag 1 juli stonden we daarom met veel huisartsen en medewerkers op het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Voor spoedgevallen waren we natuurlijk wel bereikbaar en kon u contact opnemen met de huisartsenpost die middag.

De manifestatie was heel zinvol, er waren duizenden huisartsen, assistentes, POH’s en patiënten. Helaas liet minister kuipers zijn hoofd niet zien op het malieveld, ook al had hij dat wel toegezegd. Hierover zijn we erg teleurgesteld, want is dit een uiting van hoe belangrijk de overheid ons huisartsen (de hoeksteen van de zorg) dus vindt?

In de media is er veel aandacht geweest voor bovenstaande, kijkt u maar eens op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/. Maar blijvende aandacht is van belang, en u bent daarvoor belangrijk omdat te laten horen!

Gebruik bijvoorbeeld de hashtag #iedereeneenhuisarts en laat zien waarom u als patiënt het belangrijk vindt dat de huisartsenzorg nu en in de toekomst toegankelijk blijft. Zo kunt u ook 1 van deze afbeeldingen op uw social media plaatsen als steunbetuiging: een afbeelding met tekst en een afbeelding zonder tekst.

Of  U kunt bijvoorbeeld deze voorbeeldbrief bewerken om aan minister Kuipers te sturen: [download brief].

U kunt ook de petitie tekenen:

Ondertussen werken huisartsen er had aan om de 1e lijnzorg draaiende te houden, en te verbeteren door gesprekken met de overheid.